Les Falles de Gandia podran fer front a l'IBI del Museu gràcies a una ajuda a tres bandes

20.12.2017

Han estat dies vertiginosos tenint en compte que el temps corre en contra de la Federació de Falles de Gandia però al final ha pogut ser. El president de l'entitat festiva i cultural, Telmo Gadea, ha donat a conèixer la fructificació de gestions a tres bandes entre la pròpia Federació Fallera, l'Ajuntament de Gandia i la Generalitat Valenciana per poder fer front al pagament de 50.000 euros en concepte d'Impost de Béns Immobles que correspon als últims cinc anys de l'edifici del Museu Faller de Gandia. Un pagament que devia realitzar-se abans del proper 31 de desembre.
 
Una despesa que tal com va anunciar el president Gadea davant els responsables de les 23 comissions falleres, trastocava de ple el pressupost per a les activitats festives i culturals de l'exercici faller del 2018 atès que ningú podia haver previst aquesta reclamació per part del Cadastre.
 
El Cadastre reclamava per abans de concloure el present any 2017 el pagament de l'IBI dels anys 2013 al 2017. No obstant això es lliuraven d'abonar fins al 2008 atès que no es podia reclamar el deute per haver prescrit el mateix. Aquestos 50.000 euros trastocaven de ple la programació festiva i el dia a dia del macro edifici del Museu Faller de Gandia. Cal recordar que la hipoteca de l'edifici, uns 170.000 euros, suposa més de la meitat del pressupost global de la FdF que oscil·la al voltant dels 300.000 euros. A la hipoteca cal afegir altres despeses relacionades amb l'edifici com són la neteja, la Seguretat Social o els treballadors, és a dir, pràcticament un 70 per cent del total. D'aquest 30 restant, s'han d'incloure els actes culturals i tan solament queda un 20% per gastar en actes festius pròpiament dits. D'ahi la importància de l'alerta que va donar Telmo Gadea respecte a fer front a aquest quantiós pagament de 50.000 euros que posava en perill la gestió diària de l'entitat i per extensió la possibilitat de, en cas d'impagament, l'embargament dels respectius casals fallers.
 
Ara, les comissions falleres estan a l'espera els propers dies per a que el president Gadea explique juntament amb els responsables de les gestions a nivell local i autonòmic l'ajuda a la qual s'ha pogut optar i que reduiria si no al complet els 50.000 euros sí en part, uns 38.000 euros, per la qual cosa la resta podria ser afrontable dins de la greu situació. De fet, per als pressupostos del proper any el màxim organisme faller de la Ciutat Ducal ha previst 11.000 euros en concepte d'IBI del Museu Faller.